קורס הכשרת מאמנים

לילדים על הספקטרום

קורס הכשרת מאמנים לילדים על הספקטרום (ASD)

במודל למידה אינטראקטיבי רב שלבי, מטעם מרכז מבטים. 

בואו ללמוד מקצוע ייחודי ותוך כדי תהליך ההכשרה להשתלב במעגל העבודה.

מרכז מבטים פותח לקראתכם תוכנית הכשרה ייחודית ומכשיר אתכם ללמד ילדים עם צרכים מיוחדים .

מבוא

הקורסים הנלמדים